افزایش مجدد بهای آپارتمان ها و خانه های ویلائی

بنا بر گزارش بخش خبری رادیو سوئد، اکوت افزایش شدید قیمت مسکن همچنان ادامه دارد. آمارهای منتشر شده نشان می دهند که در ماه های اخیر، بهای آپارتمان ها و خانه های ویلائی چند درصد افزایش یافته است.

آمارهای منتشر شده  از سوی بنگاه های معاملات مسکن نشان می دهند که در طول یک سال گذشته قیمت ها در سراسر سوئد، حدود ده تا دوازده درصد افزایش یافته اند به خصوص در دو شهر بزرگ یوتبوری و استکهلم. در استکهلم در فاصله زمانی ماه های ژوئیه و اوت، ۲۲۸۰۰ آپارتمان و ۱۳۲۵۰ خانه ویلایی به فروش رسیدند که نشان دهنده افزایشی تا هفده درصد در بهای خانه های مسکونی در این شهر است.