بازداشت تعدادی به اتهام قاچاق انسان

در روزهای اخیر تعداد زیادی به دلیل مظنون بودن به قاچاق انسان بازداشت شده اند. به نوشته روزنامه سیدسونسکا افراد داوطلبی که قصد رساندن پناهجویان تازه وارد از مالمو به شهرهای دیگر را دارند توسط پلیس متوقف می شوند. یکی از سخنگویان پلیس در مالمو در گفتگوئی با این روزنامه اعلام کرده است که این برخلاف قوانین است که فردی که هنوز اجازه اقامت در کشور را ندارد به محل دیگری انتقال داده شود.

اداره مهاجرت پیش از این نیز هشدار داده بود که برخی از افراد ناشناس، کودکان پناهجوی تنها را در محلی جمع می کنند. از تعطیلات گذشته تاکنون خبری از ده تن از این کودکان در دست نیست. پلیس اسکونه در روزهای اخیر، بیست و یک نفر از افرادی را که مظنون به قاچاق انسان بودند بازداشت کرده است. در مالمو از افراد عادی نیز خواسته شده است تا پناهجویان تازه وارد را به اداره ی مهاجرت رجوع دهند. در استکهلم نیز پلیس اطلاعاتی به دست آورده است که برخی از پناهجویان تازه وارد از ایستگاه قطار ناپدید می شوند. سخنگوی پلیس استکهلم، در گفتگوئی با روزنامه ی سیدسونسکا، عنوان می کند که در برخی مواقع خویشاوندان و دوستانِ این پناهجویان آنها را باخود می برند که البته قصد بدی ندارند، اما این نگرانی وجود دارد که آنها گرفتار افراد و شرایط نامناسبی شوند.