افزایش تعداد گردشگرانی که در ماه ژوئیه از استکهلم دیدن کردند


تعداد گردشگرانی که در ماه ژوئیه، شبی را نیز در استکهلم گذراندند با رکورد همراه شده است. از جمله دلائل اصلی افزایش توریست در تابستان امسال به خصوص در استکهلم، کاهش ارزش کرون عنوان شد که امکان مالی بهتری به توریست ها داده است. 
 

این خبر از سوی بخش اقتصادی سازمان هتل داران منتشر شده است. تعداد توریست از آلمان و نروژبیشتر از کشورهای دیگر بوده است. از میزان توریست های روسی کاسته شده است. دلیل کاهش حدود سی و چهار درصدی توریست های روسی، پائین آمدن ارزش واحد پولی این کشور، روبل عنوان شده است. هوای نامناسب ماههای اول تابستان نیز موجب کاهش تعداد توریست های داخل کشور شد.