تاثیر منفی استفاده نامناسب از کامپیوتر

پیسا، بخش پژوهش OECD ، سازمان توسعه و همکاری های کشورهای صنعتی جهان اعلام کرده است که دانش آموزان سوئدی به دلیل استفاده از کامپیوتر، در رشته های ریاضی و خواندن متن ضعیف هستند. پیسا گزارش می دهد که نتیجه درسی دانش آموزانی که در مدارس از کامپیوتر زیاد استفاده می کنند، ضعیف تر از دانش آموزان دیگر است. بنا براین گزارش، دانش آموزانی که هنگام آموزش ریاضیات از کامپیوتر استفاده می کنند، نتیجه درسی بدتری به نسبت بقیه دانش آموزان دارند.

Anders Fredriksson  معاون بخش ارزیابی اداره کل امورمدارس، در گفتگوئی با رادیو سوئد عنوان می کند که این آموزگاران هستند که میزان استفاده از کامپیوتر را در مدارس تعیین می کنند. بررسی پیسا نشان می دهد که دانش آموزانی که هنگام آموزش، استفاده مناسبی از کامپیوتر و یا ابزار دیگر الکترونیکی می کنند، یعنی از یک تا سی دقیقه در روز، نتیجه درسی بهتری دارند. او عنوان می کند زمانی که استفاده از اینترنت در مدارس معمول شد، نتیجه مثبتی هم در شیوه ی سنتی و هم دیجیتالی به دست امد، اما استفاده دانش آموزان از امکانات دیگر مانند  فرستادن نامه های الکترونیکی و گپ زدن اینترنتی، موجب پائین آمدن توانایی آنها در خواندن متن شد.
آندرش فردریکسون می گوید نمی توان عنوان کرد که استفاده از کامپیوتر در مدارس خوب و یا اصلا بد است. بلکه این بستگی به نحوه استفاده از آن دارد که درصورت استفاده مناسب، می تواند مفید هم باشد و یا برعکس.
اضافه کنیم که گزارش پیسا با برخی از انتقادها نیز روبرو شده است که توانائی های دانش آموزان سوئدی در رشته های دیگر نادیده گرفته شده است.