گشایش مجدد پارلمان

با پایان تعطیلات تابستانی، فعالیت مجدد پارلمان سوئد آغازمی‌شود. درمراسم گشایش پارلمان که امروز، سه‌شنبه از ساعت ۱۴ آغازمی شود، استفان لوون، نخست‌وزیر، بیانیه‌ی دولت را قرائت خواهدکرد.

دراین بیانیه مشخص خواهدشد که آیا در دولت تغییراتی ازجمله در انتخاب وزیر یا وزرای جدید، داده شده است یا نه.
دولت، بودجه پاییزه خود را نیز در هفته آینده به پارلمان ارائه خواهدداد.
به نظر کارین پترشون، سردبیر روزنامه افتون بلادت، انچه که استفان لوون امروز خواهدگفت و برنامه هایی که در بودجه معرفی خواهدشد، شانس بزرگی دارند که بتوانند بر سوئد و بر سیاست کشور تاثیر بگذارند.