نگرانی پُلیس از ناپدید شدن پناهجویان در سویدن

10 min

پُلیس سویدن و اداره مهاجرت در مورد ناپدید شدن پناهجویان و کودکان تازه‌وارد به سویدن که توسط افراد ناشناس از ایستگاه‌های قطار انتقال داده می‌شوند، ابراز نگرانی می‌کنند.

به همین خاطر سخت‌گیری حتی در برابر داوطلبانی که در ایستگاه‌های قطار به افراد تازه‌وارد کمک می‌رسانند، صورت می‌گیرد. فریانه اصغری، یکی از فعالین اجتماعی است که در ایستگاه مرکزی قطار استکهلم به پناهجویان مساعدت می‌رساند. وی در مورد فعالیت‌‌های خود و وضعیت پناهجویان توضیحات می‌دهد. صبحت‌های فریانه اصغری را در فایل صوتی بشنوید.