بیماری قند، عامل بیماری فراموشی

کسانی که به بیماری قند از نوع دوم آن مبتلا هستند و کنترل چندانی بر میزان قند خون خود ندارند، ۵۰ درصد بیش از دیگران باخطر ابتلا به فراموشی روبروهستند.

این را پژوهش جدیدی که در سوئد انجام شده، نشان داده است. پیش ازاین نیز تاثیربیماری قند بر فراموشی مشخص شده ‌بود، اما با این پژوهش،معلوم شده است که میزان این تاثیر تاچه اندازه بالاست.
برای انجام این پژوهش، درطول ۸ سال پرونده‌های بیماران مبتلا به قند (دیابت) مورد بررسی قرارگرفته‌است.