آبجو Staropramen از رستوران‌ها جمع آوری می‌شود

شرکت آبجوسازی Carlsberg از ۶۸۰ رستوران خواسته است تا آب جوهای خریداری شده از این شرکت را بازگشت دهند.

 دلیل این امر خون ریزی دو نفر از دهان پس از نوشیدن این آبجو عنوان شده است. در دهان این افراد حتی تاول هائی نیز دیده شده بود.
به نوشته روزنامه افتون بلادت، آبجوئی که جمع آوری می شود از مارک Staropramen است که دارای نوعی ماده نظافت است که بویی شبیه به آبجو دارد. درمجموع، ۴۶۲۴ بشکه ازاین آبجو که از نوع premium original است به فروش رفته است. به نوشته این روزنامه در پراگ، پایتخت چک که این آبجو در آنجا تولید می شود، اشتباهی روی داده است.