بزرگداشت قربانیان اعدام‌های دهه ۶۰ ایران

8:49 min

برای ۲۲ مین سال پیاپی، مراسم بزرگداشت قربانیان اعدام‌های دهه ۶۰ ایران، دراستکهلم برگزارمی شود.

کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید، بیست و دومین سال بزرگداشت قربانیان اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ در ایران را در استکهلم برگزارمی‌کند. موضوع اصلی این مراسم، نقش این اعدام‌ها در موسیقی، سینما و نقاشی‌‌ست و هرمندانی مانند جمیله ندایی، اسفندیار منفردزاده، هادی خرسندی، ایرج جنتی عطایی، ناصر رحمانی‌نژاد و وانشا رودبارکی از میهمانان آن هستند که در زمینه‌های تخصصی خود سخن‌رانی خواهندکرد. شهین پویا، سخنگوی این کانون، درمورد این مراسم توضیحاتی داده است.