پارلمان گشایش یافت

4:24 min

پارلمان سوئد پس از گذراندن تعطیلات تابستانی، طی مراسم ویژه‌ای، فعالیت خود را مجددا آغازکرد.

برپایه‌ی سنت همیشگی، پادشاه سوئد کارل شانزدهم گوستاو، با سخنانی، گشایش پارلمان را اعلام کرد. او در سخنان خود به بحران پناهندگی در اروپا پرداخت و آن را یک تراژدی نامید. او گفت که در جهان امروز، ما باید به نسل آینده، شهروند جهان بودن را بیاموزیم. او با اشاره به نیاز سوئد به آمادگی برای تغییر، درک فرهنگ‌های دیگر، داشتن مدارا و نشان دادن هم‌دردی، تاکیدکرد که میلی قوی برای کمک کردن وجوددارد، برای انسان بودن. بگذارید این احساس را درخود زنده کنیم و با هم، راه هایی را برای کمک به مردمی که در تنگنا هستند، بیابیم.
پس از آن، استفان لوون، نخست وزیر بیانیه دولت را قرائت کرد. او در ابتدا گفت این پرچم زرد و آبی، نشانه‌ی چیست؟ هنگامی که قطبی شدن جامعه افزایش می یابد و نگرانی گسترش پیدا می‌کند، ما باید گرد آن سوئدی که می‌خواهیم داشته باشیم، جمع شویم.
استفان لوون، به چند مسئله‌ی عمده در جامعه پرداخت که مهم‌ترین آنها بحران پناهندگی بود. او خواستار مشارکت بیشتر و فعال‌تر سوئد در اروپا دراین زمینه شد. او همچنین خواستار اقداماتی ازسوی اروپا برای پایان دادن به حمام خون در سوریه، کمک به مردمی که از آن کشور می‌گریزند و ایجاد راه‌های قانونی برای ورود آنها به اروپا شد. او گفت که در اتحادیه اروپا هیچ کشوری نباید از پذیرش پناهجویان سرباز زند و در سوئد نیز هیچ کمونی نباید آنها را نپذیرد.
او در سخنان خود از اپوزیسیون بخاطر توافق‌هایی که با دولت در زمینه‌ی ازجمله اموردفاعی، صدوراسلحه، وام مسکن، نظام بازنشستگی و مشارکت نظامی در درگیری‌های مالی و عراق داشته، تشکرکرد.
او، روسیه را بخاطر دخالت در اوکراین به شدت مورد انتقادقرارداد. او بی آن که به موضوع عضویت سوئد در سازمان نظامی ناتو اشاره کند، از ادامه‌ی بی‌طرفی نظامی سوئد گفت، اما تاکیدکرد که همکاری نظامی خود را با فنلاند تقویت خواهدکرد.
استفان لوون، نامزدی سوئد را برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل، نشانه ی روشنی از خواست دولت برای پذیرش تعهد بیشتر در زمینه‌ی صلح و امنیت دانست.
محیط زیست وبرگزاری نشست جهانی تغییرات اقلیمی در ماه دسامبر در پاریس، رسیدن به پایین‌ترین سطح بیکاری در اروپا تا سال ۲۰۲۰، ایجاد اشتغال برای تمام جوانان زیر ۲۵ سال، برنامه‌های آموزشی و سرمایه گذاری های دولت در امور مدارس و نیز مهاجران اروپایی که در سوئد گدایی می‌کنند ازجمله موضوعات دیگری بود که او در سخنان خود به آنها پرداخت.
درمورد مهاجران اروپایی، استفان لوون گفت که قراردادی با دولت رومانی برای رسیدگی به وضعیت این شهروندان در آن کشور امضاء شده و قرارداد مشابهی نیز با دولت بلغارستان امضائ خواهدشد. او تاکیدکرد که نظم و قانون در سوئد حفظ می‌شود، اسکان غیرقانونی در مکان‌های عمومی و خصوصی اجازه داده نخواهدشد و جرایم برخاسته از نفرت هرگز پذیرفتنی نخواهدبود.