توکای سیاه، پرنده ملی سویدن شد

4:57 min

پرنده تمام کشور؟ تقریبآ چنین میتوان گفت. به صورت کلی مردم سویدن به این باور هستند که توکای سیاه koltrasten بهترین آوازخوان در خانواده پرنده‌‌هاست.

زمانیکه نتیجه آرای انتخابات برای تعیین پرنده ملی سویدن اعلام شد، در برنده شدن توکای سیاه به این سمت هیچ تردیدی وجود نداشت. این پرنده از سال‌های ۱۹۶۰ به این‌سو لقب خود را به عنوان پرنده ملی سویدن نگهداشته‌است.

اندش ویردهیلم، مسئوول ارتباطات انجمن پرنده‌شناسی، اظهار می‌دارد که توکای سیاه پرنده شناخته‌شده‌ای در سویدن است.

_ توکای سیاه در سراسر کشور مشهور است، به احتمال زیاد شهرت آن در شمالی‌ترین نقاط کشور کمتر است. دلیل آن هم اندک به چشم خوردن این پرنده در آن مناطق است.

برای بار اول، انتخابات پرنده ملی سویدن را روزنامه داگنز نیهتر در سال‌های ۱۹۶۰ برگزار کرده‌بود. ابتکار عمل برای رای‌دهی انتخاب پرنده ملی سویدن این‌بار در ماه فبروری سال جاری توسط سایت انجمن پرنده‌شناسی، گرفته شده‌ است.

به باور اندش ویردهیلم توکای سیاه بیشتر از یک پرنده است.

_ زمانی که توکای سیاه در ماه سرد فبروری و شب‌های ماه مارچ آواز می‌خواند، در درون ما اتفاقی می‌افتد و امیدی پیدا می‌شود. این پرنده با آوازخواندن خود نوید می‌دهد که زمستان طولانی به پایان خود نزدیک می‌شود. آهنگ توکای سیاه به نویدآورنده شادی و امید گره خورده‌است. به باور اندش ویردهیلم این امر در مشهور بودن این پرنده نقش دارد.

در رای‌گیریی که هفته گذشته به پایان رسید، ۵۵۰۰۰ نفر شرکت داشتند. توکای سیاه موفق شد در حدود ۱۳۰۰۰ رای را از آن خود کند. کول‌ترستین koltrast ۳۷۰۰ رای بیشتر نسبت به کلاغ بدست آورد.

یکی از مشخصات شناخته‌شده توکای سیاه جهش وی به طرف چمن و سبزه‌زارها برای شکار کرم خاکی است. به عقیده اندش ویردهیلم این خصلت عادی بودن و زندگی کردن این پرنده در کنار آنسان‌هاست که به برنده‌شدنش کمک کرده‌است. تعداد توکای سیاه در سویدن در حال افزایش است. در آینده نزدیک آواز این پرنده در سرتاسر کشور شنیده خواهد شد.

_ این پرنده دراقلیم معتدل بهتر رشد می‌کند. افزایش توکای سیاه درمناطق شمالی کشور به وضوح دیده می‌شود. در زمستان‌‌ها مشاهده می‌کنیم که توکای سیاه در شمال هر چه بیشتر به نظر می‌رسد. در حال حاضر شمار لانه‌های این پرنده در تمام کشور افزایش یافته‌است.

اینکه توکای سیاه جایگاه خود را به عنوان پرنده ملی سویدن نگهداشته‌است، غیر قابل انتظار نیست. ولی اینکه پرنده ملی‌شدن در سویدن چه مفهومی دارد، اندش ویردهیلم مطمئن نیست. در ایالات متحده امریکا عقاب سرطاس یک تصویر شناخته‌شده در انظار عمومی است. عقاب از سال ۱۷۷۰ به این‌سو سمبول رسمی دولت امریکاست. به گفته اندش ویردهیلم توکای سیاه مقام عقاب امریکایی را ندارد.

_ به باور من چنین نیست. راه درازی برای انتخاب این پرنده برای سمبول رسمی دولت سویدن، باقی مانده‌است. پروسه طولانی و پیچیده‌ای باید طی شود. در آن‌صورت شاه و یا هم پارلمان سویدن باید به رسمیت شناخته‌شدن توکای سیاه را اعلام کند.