عوارض احتمالی واکسن ضد سرطان دهانه رحم

احتمال داده می شود که واکسن ضد سرطان دهانه رحم Gardasil عوارض بسیار شدیدی را برای برخی به همراه داشته باشد. سه تن از زنان جوان پس از استفاده از این واکسن، دچار عوارضی جدی شده اند.

این سه زن جوان مبتلا به بیماری جدی و کمیاب POTS شده اند که عوارض آن تیش قلب هنگام ایستادن، سرگیجه و حالت غش و از حال رفتن است. رابطه احتمالی این واکسن با بیماری پُتس از سوی اداره امور داروئی اروپا، در حال بررسی ست. یکی از متخصصان بیماری های قلبی در دانشگاه مالمو آرتور فِدِروُوسکی Fedorowski در گفتگوئی با رادیو سوئد عنوان می کند که هنوز مدرک قطعی در رابطه با این دو به دست نیامده است. آنچه که ما مشاهده می کنیم برخی از بیماران اول واکسینه شده و بعد نیز بیماری آنها شروع شده است. او می گوید این مشکلات قلبی و تغییر فشار خون امری نیست که بتوان به آن تظاهر کرد. اضافه کنیم که تخمین زده شده که این واکسن بتواند در هر سال از مرگ صد هزارنفر جلوگیری کند.