بررسی یکی از سنگین ترین پرونده های جنایت جنگی در سوئد

 بررسی یکی از سنگین ترین جرایم جنگی و کشتار جمعی که تاکنون دستگاه قضایی سوئد با آن روبروشده، در دادگاهی در سوئد آغازشده است. متهم که اکنون از شهروندان سوئد محسوب می شود، به اتهام دست داشتن در کشتار فجیع هزاران زن، مرد و کودک درسال ۱۹۹۴ در رواندا، محاکمه می شود.

رسیدگی به این پرونده با عنوان کشتارجمعی از امروز کار خود را آغاز کرده است. وکیل سرشناس و از وزرای پیشین دادگستری سوئد، توماس بودستروم که از یکی از بازماندگان قربانیان این کشتار دفاع می کند، می گوید که به نظراو، این سنگین ترین پرونده ای ست که دردادگاه های سوئد مورد بررسی قرارمی گیرد. توماس بودستروم، وکیل مردی ست که شش کودک خود را در این کشتار جمعی ازدست داده است. به گزارش خبر گزاری ت ت که این خبر را منتشرکرده، متهم که مردی شصت ساله است، اتهامات وارده به خود را رد کرده است. این دومین بار است که دادگاهی در سوئد دررابطه با کشتار جمعی در رواندا، تشکیل می شود. دادگاه اول در سال ۲۰۱۳ تشکیل شد و متهم را که یک مرد رواندایی - سوئدی بود به زندان ابد محکوم کرد.