صرفه‌جویی بیشتر باوجود دریافت بودجه اضافی

3:59 min

باوجوداین که دولت مبلغ ۱۰ میلیون کرون، بودجه اضافی در زمینه‌ی همبستگی دراختیار نهاد نظارت بر منع تبعیض قرارداده، اما این نهاد اعلام کرده است که صرفه‌جویی‌های بیشتری را باید انجام دهد.

اختصاص بودجه‌ای اضافی برای نهاد نظارت بر منع تبعیض با هدف ایجاد یک استراتژی و راهکاری که بتواند به امر همپیوستگی سرعت بیشتری بدهد، روزجمعه از طرف دولت اعلام شد. این نهاد در ماه ژوئن، ۷ درصد از کارکنان خود را اخراج کرد. اما، باوجود افزایش بودجه، این نهاد تصمیم به انجام صرفه جویی‌های بیشتر و کاستن از برخی برنامه‌های خود گرفته‌است. دلیل این تصمیم را رئیس این نهاد، اگنِتا بروبَری به Hansjörg Kissel گزارشگر شبکه زبان‌های خارجی رادیو سوئد، Radio Sweden چنین گفته است.

  • با گسترش فعالیت‌های این نهاد که درچندسال اخیر انجام شده، نیاز به تقویت توانایی و شایستگی کارکنان در برخی زمینه‌های دیگر نیز به وجودآمده‌است.

او با اشاره به تغییراتی اساسی که قراراست در کار این نهاد انجام شود، تاکیدکرده‌است که هفت درصد از کارکنان آن کنارگذاشته شده‌اند. علاوه براین، دوره‌های آموزشی معمول این نهاد نیز متوقف خواهدشد. این درحالی انجام می‌شود که انتشار اطلاعات و دانش مربوط به تبعیض از وظایف این نهاداست و ازطریق این دوره‌ها نیز انجام می‌شود.
با توقف این دوره‌های آموزشی، این پرسش ایجادمی‌شود که نهاد نظارت بر منع تبعیض وظیفه اطلاع‌رسانی خود را چگونه انجام خواهدداد. رئیس این نهاد چنین پاسخ داده‌است.  

  • گفتن این که فعالیت‌های آموزشی این نهاد متوقف شده‌، چندان درست نیست، زیرا تنها دوره‌های عادی آن که عمومی بوده و همه می‌توانستند در آن شرکت کنند، تعطیل شده‌است.

او اضافه می‌کند که دوره‌های آموزشی که جنبه‌های حقوقی دارند و انجام آن به آنها ماموریت داده می‌شود، کماکان وجوددارند.
تغییرات دیگر یا توسعه‌ی بیشتری که در نهاد نظارت بر منع تبعیض صورت خواهدگرفت، استفاده از فن‌آوری‌های الکترونیکی و اینترنتی‌ست. این تغییرات هزینه‌ی بیشتری را براین نهاد تحمیل کرده‌ و باعث ایجاد عدم تعادل در بودجه کلی آن شده است. بودجه‌ی اضافه‌ای به میزان ده میلیون کرون که دولت دراختیاراین نهاد قرارداده، به گفته‌ی رئیس آن، اگنِتا بروبَری، تعادلی در بودجه‌ی کلی آن ایجادخواهدکرد. او با اشاره به نوسازی فنی ادارات مختلف که در سال ۲۰۰۹ انجام شد، می‌گوید که این ابزار بسیار قدیمی و غیرقابل استفاده شده‌اند و نیاز به سرمایه‌گذاری جدید برای نوکردن آنها وجود دارد.
او در پاسخ به پرسش گزارشگر شبکه زبان‌های خارجی رادیو سوئد که با استفاده از ابزار و برنامه‌های جدید الکترونیکی، آیا امکان شکایت در صفحه‌ی اینترنتی و وب سایت این نهاد نیز وجوددارد، چنین می گوید.

  • بله، به صورت محدود و برای انجام آن به تکنولوژی و فن‌آوری اطلاعاتی‌ی نیازاست که بسیار نیز پرهزینه است.

او همچنین می‌گوید که دراین زمینه نهاد منع تبعیض، تنها نیست و بسیاری از ادارات با این وضعیت روبروهستند.