تلیاسوُنِرا برخی کشورها را ترک می‌کند

شرکت مخابراتی تلیاسوُنِرا حضور خود را در بازار هفت کشور جهان کاهش خواهدداد و درآینده‌ای نه چندان دور آنجا را ترک خواهدکرد.

 این را مدیران شرکت امروز در یک اطلاعیه خبری، اعلام کردند. این کشورها، نپال، قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان، گرجستان، مولداوی و تاجیکستان هستند. ۲۱ درصدِ کلِ فروش خدمات مخابراتی این شرکت در نیمه‌ی اول سال جاری در این منطقه بوده است. شرکت تلیا سونرا می‌خواهد ازاین پس فعالیت‌های خود را بر بازارهای اروپا و سوئد متمرکزکند. فعالیت این شرکت درکشورهایی مانند آذربایجان و ازبکستان با حواشی و انتقادهای زیادی همراه بوده و ازجمله مدتی پیش، رشوه‌های کلان این شرکت در آذربایجان و ازبکستان توسط تلویزیون سوئد افشاشد.