روابط سوئد و روسیه سردتر از همیشه‌است

مارگوت والستروم، وزیرامورخارجه سوئد گفته‌است که روابط سوئد و روسیه، سردتر از هر زمان دیگری‌ست.

او درگفتگویی با روزنامه اکسپرسن تاکیدکرده است که پیام صریحی به روسیه داده‌است که هیچ تهدیدی از سوی آن کشور پذیرفتنی نیست.
هم‌زمان، فرمانده جدید کل قوای سوئد میکائل بیدِن نیز گفته‌است که نگرانِ اظهارات مقامات روسی نیست، اما حوادث دیگری که روی می دهند، جای تامل و نگرانی دارند.
درهفته گذشته، سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه تهدید کرده‌بود که چنانچه سوئد عضویت در سازمان نظامی ناتو را بپذیرد، با پی‌آمدهای نظامی سنگینی روبروخواهدشد.