کشمش‌های مسموم جمع‌آوری می‌شوند

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای لیدل (Lidl) کشمش‌های مارک Belbake را جمع‌آوری می‌کند. 
دلیل این امر دیده شدن سم کپک ازنوع ochratoxin A در این کشمش‌ها عنوان شده است. تاریخ پایان مصرف این کشمش‌ها ۱۸ مارس سال ۲۰۱۶ است، اما اینک از تمام فروشگاه‌های این شرکت جمع‌آوری شده‌است.