نخست‌وزیر فرانسه در سوئد

نخست‌وزیر فرانسه، مانوئل والس در سوئداست و با استفان لوون، نخست‌وزیر این کشور دیدار و گفتگوکرده‌است.

بحران جهانی پناهجویی و همچنین مسائل مربوط به بازارکار اروپا در گفتگوی آنها مطرح شده‌است. والس قراراست امروز نیز با وزیرکشور، اندرش ییگِمَن و مونا سالین، هماهنگ‌کننده ملی برای اقدام علیه افراط‌گرایی خشونت آمیز دیدار و درمورد تروریسم و خشونت‌طلبان افراطی گفتگوکند.