بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی در مقابل آزار جنسی سکوت می کنند

1:44 min

از هر پنج دانش آموز دبیرستانی، یک نفر آنها در معرض تجاوز جنسی است. دختران، سه برابر بیشتر از مردان در زمینه سواستفاده جنسی آسیب پذیر هستند.

این آمار در یک بررسی به دست آمده که در آن ۶۰۰۰ نوجوان سال سوم دبیرستان به شکل تصادفی انتخاب شده اند.این افراد به پرسشنامه ای که مرتبط با موضوع تجاوز و سوافتاده جنسی است پاسخ داده اند.

این پرسش ها شامل مواردی همچون «برهنه سازی» و «نوازش» تا رفتارهای جنسی خشونت امیزتر می شود. اغلب این سواستفاده ها از سوی هم سن و سالها صورت گرفته است.

یولیا، ۱۸ ساله و سال سوم دبیرستان می گوید: «این مسئله اغلب اتفاق می افتد. اخیرا زمانی که روز تعطیل در یک کلاب بودم، احساس کردم کسی باسنم را لمس کرد. اما وقتی به اطراف نگاه کردم دیدم تنها یک نفر آنجا وجود دارد. و او طوری وانمود می کرد که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده است. این فوق العاده سخت است که متوجه شد چه کسی این کار را کرده است. و این خیلی ناراحت کننده است.»

بسیاری از این آزارهای جنسی بدون اطلاع بزرگسالان اتفاق می افتند . تنها یک دهم دانش آموزان آسیب پذیر گفته اند که آنها پلیس و یا مرکز خدمات اجتماعی را مطلع کرده اند و موضوع را به آنها گزارش داده اند. اکثریت این دانش آموزان موضوع را برای چند نفر و یا نهایتا یکی از دوستانشان بازگو کرده اند.