توضیحات پلیس در مورد چگونگی کنترل مرزها

4:45 min

پلیس مرزی، کار کنترل مرزهای کشور را آغاز کرد. با افزایش موج پناهندگی به سوئد از ماه سپتامبر، پلیس شیوه های مختلفی را برای برخورد با این مسئله به اجرا گذاشته است. شکل جدید این برخورد، کنترل مرزهاست که توماس ولبری رئیس فرماندهی پلیس، امروز در یک کنفرانس خبری جزییات آن را توضیح داد.

توماس ولبری با اشاره به این که از شب گذشته، به رؤسای فرماندهی هر منطقه دستور آمادگی در برابر حوادث احتمالی را داده است، گفت که پلیس تمام توانایی خود را در کنترل مرزها و موج بزرگی که شاهد آن هستیم، قرارخواهد داد.  
کنترل مرزها بیش از همه درغرب و جنوب کشور خواهدبود که گفته شده تا روز دوشنبه پیش رو با امکاناتی که دارند، از عهده آن برخواهندآمد، اما از روز دوشنبه ساعت ۱۲ این دو منطقه تقویت خواهندشد.

طرح پلیس افزایش توانایی خود برای شش ماه با توجه به امکانات کنونی آن است و بر سه منطقه  جنوب، غرب و استکهلم متمرکز خواهدشد.

طرح کنترل مرزها به این معناست که پلیس مرزی، مانند اکنون که مرز کشورهای سوم را کنترل می کند، مرزهای کشورهای دیگر قرارداد شنگن را نیز کنترل خواهدکرد. اما این کنترل همه را دربرنخواهدگرفت و به صورت تصادفی و انتخابی انجام خواهدشد. 

این موضوع را  Patrik Engström (پاتریک انگستروم) رئیس واحد مرزی پلیس که اینک نوآ (Noa) نامیده می شود نیز تایید کرد. او گفت که انتخاب تصادفی پناهجویان بستگی به تعداد آنها در آن زمان دارد.

برای نمونه در ورودی پل اوره سوئد باتوجه به  ترافیک شدید آن، امکان کنترل همه وجود ندارد و کسانی که می خواهند وارد کشور شوند باید بتوانند اجازه اقامت یا مدرک شهروندی سوئد را نشان دهند.

او همچنین گفت کسانی که اجازه اقامت یا شهروندی سوئد را ندارند باید درخواست پناهندگی کنند، درغیر این صورت به دانمارک یا آلمان بازگردانده خواهندشد و درمواردی نیز که تردیدی وجودداشته باشد، آنها به اداره مهاجرت تحویل داده خواهندشد.

کسانی که متقاضی پناهندگی از سوئد هستند با اتوبوس هایی که درمحل مستقر شده اند، به اداره مهاجرت انتقال داده می شوند.

پلیس همچنین مواردی را که در کنترل مرزها رعایت خواهدشد، توضیح داده است، مانند آزادی عبوراز مرز ازجمله با گواهی نامه رانندگی برای ساکنان کشورهای اسکاندیناوی کماکان وجود خواهدداشت. برای شهروندان سوئدی، تنها نشان دادن کارت شناسایی کافی خواهدبود و با عبورکسانی که از حق اقامت در سوئد برخوردارند، مخالفت نخواهدشد، اما اگر مدرک شناسایی نداشته باشند، زمان بیشتری طول خواهدکشید.