چطور می توان از دید حقوقی به بازرسی مرزی نگاه کرد؟

3:48 min

سوئد از امروز به مدت حداقل ده روز مرز خود را کنترل خواهد کرد. اما این بازرسی مرزی به چه معنی خواهد بود؟ تکلیف ساکنین شهرهای مرزی چیست و چه بر سر حق پناهجویی خواهد آمد؟

با ایگناسیو ویتا حقوقدان و وکیل فعال در زمینه مهاجرت و حق پناهجویی در همین زمینه گفتگو کردم و از او پرسیدم که نظرش درباره این کنترل مرزی چیست.

او می گوید: «این تصمیمی بود که می شد پیشبینی کرد، پیش از این بحث کنترل مرزی شده بود. شرایط سختی برای سوئد به وچود آمده، اما به هیچ وجه شاهد یک سقوط سیستم نیستیم.»

او ادامه می دهد: «همانطور که اداره مهاجرت اعلام کرده، مشکلی در زمینه رسیدگیهای اداری به پناهجویان وجود ندارد، اما آنها برای اسکان پناهجویان دچار مشکل شده اند. مساله ای که باید روی آن متمرکز شویم، وضعیت مسکن و مکان زندگی برای پناهجویان است.» 

از او درباره وضعیت ساکنین شهرهای مرزی که بین دو کشور همسایه رفت آمد می کنند می پرسم و اودر پاسخ می گوید:  «سوال مهمتری که وجود دارد این است که در عمل چطور این کنترل آمد و شد، صورت خواهد گرفت. چرا که پلیس سوئد اجازه ندارد مردم را بر اساس ظاهرشان مورد پرسش قرار دهد.»

او اعتقاد دارد که در این میان ریسک زیادی برای پایمال شدن حقوق شهروندی وجود دارد:

«پتانسیل زیادی برای نقض قانون از طرف پلیس در این زمینه وجود دارد. برای همین خیلی مهم است که این موضوع را پیش بگشیم و درباره اش بحث کنیم که در عمل این کنترل چگونه انجام خواهد شد.»

بهرنگ کیانزاد حقوقدان ایرانی تبار ساکن مالمو این اتفاق را در عمل متضاد با حقوق خارجی تبارهای ساکن سوئد می داند: «در عمل خود پلیس هم اذعان دارد که آنها افرادی که چهره خارجی تبار دارند را کنترل خواهد کرد و این از هر جهت بر ضد حقوق شهروندی ست.»

از سوی دیگر او اعتقاد دارد، زمانی که راههای قانونی درخواست پناهجویی تا حدود زیادی مسدود شده است، اجرای قوانین اینچنینی باعث سختی بیشتر برای پناهجوها خواهد شد. 

بهرنگ کیانزاد ادامه می دهد که کنترل مرز به این صورت باعث بالا رفتن هزینه پلیس خواهد شد و با اشاره به آتشسوزی‌های اخیر در مسکن پناهجویان، این سوال را مطرح می کند که «چرا از نیروی پلیس در زمینه حفاظت از این مراکز استفاده نمی شود؟»

 

بابک پرهام

babak.parham@sr.se