دو پناهجو و دو داستان، از بی‌امنی به بی‌سرنوشتی

9:14 min

دو پناهجوی از بی‌امنی افغانستان به سویدن فرار کرده‌اند. یکی از آن‌ها در سویدن می‌ماند و دومی به سفر خود به سوی فنلند ادامه می‌دهد. هر دو امیدوار هستند در اروپا بمانند، ولی تا هنوز سرنوشت شان معلوم نیست. صحبت‌ها با این دو افغان پناهجو را در فایل صوتی بشنوید.