افزایش نگران کننده باکتری های مقاوم در اروپا

3:45 min

اروپا در طول سال‌های اخیر با افزایش نگران‌کننده سویه باکتری‌های مقاوم از نوع ESBLcarba مواجه شده است. در حال حاضر این نوع باکتری که به‌سختی می‌توان آن را کنترل کرد در سراسر چهار کشور ایتالیا، یونان، ترکیه و مالتا، گسترش‌یافته است.

این چهار کشور بر اساس گردآوری مجله  Eurosurveillance با مشکل کنترل و انتشار گسترده این نوع مقاوم باکتری مواجه هستند.

دانشیار کریستینا اوهرین Christina Åhrén سخنگوی شرکت استراما Strama- شبکه همکاری علیه باکتری‌های مقاوم در وسترا یوتالاند- می‌گوید: ما شاهد نگرانی‌ها در این زمینه هستیم. چرا که  برای درمان عفونت‌های خطرناک این باکتری‌ها، گزینه‌های درمانی کمی باقی مانده‌اند و با گسترش این باکتری‌ها در جهان، ما به‌سختی می‌توانیم سوئد را در مقابل این مساله محافظت کنیم. 

پیش‌تر، باکتری ESBLcarba به طور محدود در برخی از بیمارستان‌ها، دیده شده بود اما در حال حاضر در سراسر این چهار کشور یاد شده، گسترش یافته است. تعداد کشورهایی که  این باکتری‌ها به طور مداوم در برخی از مناطق آنها شیوع پیدا کرده، از سال ۲۰۱۳ دو برابر شده است.

این باکتری‌ها، حامل آنزیمی هستند که گروه‌های زیادی از آنتی بیوتیک ها را از بین می‌برد و به همین دلیل افراد باید از داروهای قدیمی با عوارض جانبی جدی استفاده کنند تا بتوانند این سویه باکتری‌های مقاوم را متوقف کنند. 

در سال جاری تا کنون ۸۶ مورد در سوئد شناسایی‌شده است که درمقابل تمام اَشکال مدرن آنتی بیوتیک مقاوم هستند که این میزان تقریباً دو برابر سال گذشته است. اما تا کنون از طریق به طور مثال، ترکیب داروهای قدیمی‌تر در کلینیک‌های بیماری‌های عفونی، امکان درمان افراد مبتلا وجود داشته است.

کریستینا اوهرین Christina Åhrén  می‌گوید: در شرایط کنونی ما می‌توانیم بیماران را مداوا کنیم، چرا که با موارد کمی روبه‌رو هستیم. اما اگر تعداد این بیماران افزایش یابد، باید کل بهداشت و درمان برای پذیرش و مداوای این بیماران آمادگی لازم را داشته باشد. 
به گفته محققان در مجله Eurosurveillance، این شیوع سریع باکتری‌های مقاوم، به افزایش تهدید ایمنی بیماران در بیمارستان‌های اروپا می‌انجامد و اشاره می‌شود که ۱۴ کشور در اروپا همچنان فاقد برنامه اقدام ملی برای پیشگیری و کنترل باکتری ESBLcarba هستند. 
اوتو کارس Otto Cars مؤسس شبکه ReAct می‌گوید:  درنهایت، این یک مسئولیت ملی است که دولت‌ها باید بپذیرند و اطمینان حاصل شود که پیش از هر چیز، برنامه‌های اقدام ملی برای این نوع باکتری‌های مقاوم وجود دارد. اما به نظر می‌رسد در مورد میزان اهمیت و جدی بودن این مشکل، درک سیاسی کمی وجود دارد.