در اولین روز آغاز کنترل مرزی چه گذشت؟

2:42 min

تنها در اولین روز آغاز کنترل مرزی در سوئد، صدها پناهجو ناچار شدند بین دو گزینه درخواست پناهندگی کردن از سوئد و یا بازگشت به دانمارک، یکی را انتخاب کنند. با این وجود، شمار کمی، گزینه دوم را انتخاب کردند. 


بسیاری از پناهجویان، درک این موضوع که چرا مجبور هستند با اتوبوس به اداره مهاجرت منتقل شوند برایشان دشوار بود. 

الهام که در هیللیه و در اولین ایستگاه قطار در ورودی سوئد به پناهجویان کمک می کند، در این زمینه می گوید: «از یک طرف این اقدام برای امنیت پناهجویان خوب است. اما از طرف دیگر، شاید آنها احساس ترس بکنند». او حرف های زن پناهجویی را که گریه اش بند نمی آید، برای پلیس ترجمه می کند.

مشابه این صحنه، بارها دیروز تکرار شد. زمانی که پناهجویان مجبور می شدند سوار قطار شوند. بدون اینکه دقیقا بفهمند که چرا مجبور به چنین کاری می شوند. 

عبدالرزاق ۴۱ ساله، که به همراه همسر و شش فرزندش از کشور جنگ زده سوریه آمده بود، و قصد داشت برای ملحق شدن به سایر اعضای خانواده اش به نروژ برود، به دلیل کنترل مرزی، بسیار اذیت شد. 

او می گوید: «خانواده ام نروژ هستند. من نمی دانم الان دقیقا با این وضعیت چکار باید بکنم.» عبدالرزاق می خواهد تنها از سوئد عبور کند تا به خانواده اش در نروژ ملحق شود. اما با شرایط پیش آمده، او اکنون مجبور است که یا در سوئد درخواست پناهندگی بدهد و یا اینکه به دانمارک بازگردد.

اما دیگرانی هم بودند که وضعیت جدید و انتقال به اداره مهاجرت راضی بودند. از جمله فهیم عبیدی، دختر بیمارش و همسرباردارش. آنها از افغانستان آمده اند.

او می گوید: «من می خواهم در سوئد بمانم. سفرم تا به اینجا دو ماه طول کشیده است.»

پلیس می گوید اولین روز بازرسی مرزی، موفقیت آمیز بوده است.