اعتراض افغان های مقیم سوئد به کشته شدن هزاره ها

3:55 min

بعد از اینکه گروه موسوم به دولت اسلامی، هفت غیرنظامی را در افغانستان به قتل رساند، افغان های مقیم سوئد، به این رویداد واکنش نشان داده اند. 


از جمله چندین مراسم در شهرهای مختلف سوئد برگزار شده و همچنین قرار است روز جمعه یک گردهم آیی دیگر نیز برگزار شود. 

رادیو سوئد در این زمینه با جومعه لومانی، رئیس «انجمن شهمامه و صلصال» مصاحبه کرده که می توانید آن را بشنوید.