قاتل لیزا هولم به حبس ابد محکوم شد

دادگاه اسکاربوری، قاتل لیزا هولم را به حبس ابد محکوم کرد. پیشتر دادستان نیز خواستار صدور این حکم شده بود.

روز هشتم ژوئن بود که خبر ناپدید شدن دختری ۱۷ ساله به نام لیزا هولم منتشر شد. او بعد از اینکه از محل کارش در بلومبری خارج شده بود، ناپدید شد و بعد از چند روز جسدش پیدا شد. دلیل مرگ او خفگی اعلام شد.

قاتل، لیزا هولم را نیمه برهنه کرده بوده و به وسیله یک چسب، دهان او را بسته بوده است. بعد از به قتل رساندن لیزا، جسد او به مکان دیگری منتقل شده و نهایتاً درون یک کمد لباس مخفی شده است.

در ارتباط با کشته شدن لیزا هولم، چند نفر بازداشت شدند اما در نهایت یک مرد ۳۵ سال تفهیم اتهام شد.

دادگاه اسکاربوری، امروز این مرد را به جرم به قتل رساندن لیزا هولم به حبس ابد محکوم کرد.