"جذب جوانان برای شرکت در جنگ در مسجد صورت می‌گیرد"

4:54 min

تعداد زیاد از مظنونان حملات تروریستی پاریس در حدود ۲۰ سال عمر داشتند. این جوانان در پاریس و یا کشورهای دیگر اروپایی بزرگ شده بودند. اتفاقی که در پاریس رخ داد، ممکن است در سویدن نیز اتفاق بیفتد. این گفته‌های هاشم صالاد علمی است که در انجمن پیش‌گیری از تروریسم و اعمال خشونت‌انگیز فعالیت می‌کند.

_ من خودم جوانانی را می‌شناسم که به سفر تروریستی رفته‌اند. شمار زیادی هم هستند که به جنگ رفته‌اند و دوباره برگشته‌اند و اکنون در این جامعه زندگی می‌کنند. وی اضافه می‌کند: نمی‌دانم مقامات در مورد مشغولیت این جوانان اطلاعاتی دارند یا خیر. ولی چنین افراد در اینجا به سر می‌برند.

به باور شما چیزی که در پاریس رخ داد، احتمال اتفاق آن در سویدن هم می‌رود؟

_ بله، ممکن است در سویدن هم چنین اتفاقی بیفتد. من متعجب نخواهم شد.

جوانان افرادی را که در زمینه استخدام به گروه‌های تروریستی فعال هستند، در مساجد ملاقات می‌کنند. هاشم صالاد علمی اظهار می‌دارد: این جوانان به مرور زمان بنیادگرا می‌شوند و بالاخره روزی می‌رسد که این جوانان آماده رفتن به جنگ سوریه می‌شوند.

تا اکنون به تعداد ۳۰۰ نفر از سویدن به داعش پیوسته‌اند و در جنگ سوریه سهم گرفته‌اند. این رقم زیادی است که سویدن را بعد از بلجیم در ردیف دوم کشورهای اتحادیه قرار می‌دهد.

هاشم صالاد علمی به این عقیده است که باید فعالیت‌های پیش‌گیری بیشتری در میان جامعه مسلمان سویدن صورت بگیرد. اکثریت جذب‌ها و عضوگیری‌ها در مساجد اتفاق می‌افتند. به صورت کلی، افرادی که برای جنگ استخدام می‌کنند، در مساجد با پسرهای جوان ناراضی و خشمگین تماس می‌گیرند.

_ از افرادی که دین را بهتر می‌شناسند کمک گرفته‌شود تا جوانان اشتباه نکنند. افرادی که برای جنگ استخدام می‌کنند باید شناسایی شوند. مسئله اصلی این افراد هستند که جوانان را افراط‌گرا می‌کنند. آفرادی که برای شرکت در جنگ عضوگیری می‌کنند در این محل بودوباش دارند.

نظر به بررسی هاشم صالاد علمی، افراط‌گرایی جوانان معمولآ در سه مرحله صورت می‌گیرد. در قدم اول جوانی که به مشکلی رو به روی است می‌خواهد از این مشکل بیرون شود. در قدم دوم این جوان شروع می‌کند به رفتن در مسجد. در قدم سومی این جوان فردی را ملاقات می‌کند که برای عضوگیری در جنگ سوریه فعالیت می‌کند. مجموع این مراحل با عث آن می‌شود که جوانان به رفتن و سهم گرفتن در جنگ علاقمند می‌شوند.

اکنون افرادی که برای جنگ استخدام می‌کنند، گروه جدیدی از جوانان را هدف قرار داده‌اند. به باور هاشم صالاد علمی، در گذشته افراد نیمه جنایت‌کار را جذب می‌کردند، این بار جوانان تحصیل‌کرده که به تازه‌گی تحصیل خود را به پایان رسانیده‌اند، باید به جنگ سوریه استخدام شوند.

_ آن ۳۰۰ نفری که از سویدن به جنگ سوریه رفته‌اند، یک شبه تصمیم نگرفته‌اند که به آنجا سفر کنند. این جوانان استخدام می‌شوند و بعد به افراط گرایان مبدل می‌شوند. افرادی که جوانان را جذب جنگ سوریه می‌کنند همواره در اجتماع فعال هستند. با منزوی کردن جوانانی که از جنگ سوریه برگشته‌اند، مشکل جامعه حل نمی‌شود. در آینده جوانان بیشتری به جنگ خواهند رفت و به جامعه برخواهند گشت. مشکل اصلی افرادی هستند که برای استخدام در جنگ فعالیت می‌کنند.