خطر جدی امنیتی سویدن را تهدید می‌کند

بر اساس گزارش پُلیس امنیتی تهدید جدی متوجه امنیت سویدن است. سویدن سطح آمادگی در برابر حملات تروریستی را افزایش می‌دهد.در آینده نزدیک از محلات مهم کنترُل و محافظت ویژه به عمل خواهد آمد.

در یک ردیف پنج درجه‌ای، سطح تهدیدات امنیتی از درجه ۳ به ۴ افزایش یافت. رئیس پُلیس امنیت سویدن در کنفرانس امنیتی که قرار است شام امروز برگزار شود، جزئیات بیشتر در این زمینه ارائه خواهد کرد.