هویت مردی که تحت تعقیب پلیس امنیت سوئد است فاش شد

هویت مردی که  پلیس امنیت در تعقیب آن است فاش شد.

اسم این مرد «مضر مثنی ماجد» است. گفته می شود او عراقی است و پیشتر در سوریه در صفوف داعش بوده است. همچنین گفته می شود که او از سوریه یا عراق به آلمان و سپس به سوئد آمده است. 

روز گذشته رئیس پلیس امنیت سوئد گفته بود که به شکل غیابی حکم جلب مردی که ظن آن می رود قصد انجام دادن عملیات تروریستی دارد، صادر شده است.