نخست وزیر سوئد: باید اعتراف کنم کە سوئد سادەلوح بودە است

1:43 min

 نخست وزیر سوئد، استفان لوون، در نخستین اظهار نظر خود بعد ازهشدارهای امنیتی پلیس امنیت سوئد گفت: باید اعتراف کنم کە سوئد سادەلوح بودە است. 


استفان لوون گفت: «پذیرفتن این کە انسان هایی هم باشند کە از آدمکشهای داعش طرفداری کنند، مشکل است». 

نخست وزیر سوئد با بیان اینکه «ما باید به زندگی عادیمان ادامه دهیم» افزود: «سوئد هرگز کشور امنی برای تروریست ها نخواهد بود». 

به گفته استفان لوون، ۳۰۰ نفر از سوئد به گروه موسوم به دولت اسلامی ملحق شده اند. 

استفان لوون در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: شرکت در دوره های تروریستی، سفر برای انجام دادن عملیات تروریستی، و کمک مالی به تروریست ها، جرم اعلام خواهد شد. 

دیروز پلیس امنیت سوئد، اعلام کرد که تهدیدهای امنیتی علیه سوئد از عدد سه به چهار افزایش یافته است. این شماره بندی از از صفر تا پنج درنظرگرفته می شود. همچنین امروز، نیروهای مسلح سوئد نیز، ضمن تائید نظر پلیس امنیت اعلام کرد که میزان خطرات امنیتی علیه سوئد را بیش از پیش می دانند.