مردی که تحت تعقیب بود، بازداشت شد

2:48 min

 «مضر مثنی ماجد»، مردی که پلیس امنیت گفته بود در تعقیبش است، دیروز پنجشنبه، در بولیدن واقع در وستربوتتن بازداشت شد.

کمیسر پلیس، «دان الیاسسون» در این زمینه می گوید: «کار پلیس فوق العاده خوب بود». او می گوید چندین نفر تحت بازجویی هستند.

آننا، که یک شاهد عینی است و همسایه خانه ای بوده که «مضر مثنی ماجد» در آن بوده، می گوید: «حدود ساعت ۶ نیروهای پلیس از راه رسیدند. حدود ۱۵ خودرو بودند».

شاهدان عینی می گویند که همراه این مرد، چندین نفر دیگر نیز توسط پلیس بازداشت شده اند.

سرگی که در همان واحد زندگی می کند می گوید: «پلیس چندین نفر دیگر را نیز همراه خود برد. حدودا هفت نفر بودند».

محمد هم که در محل حضور داشته می گوید: «همه چیز به آرامی و خوبی پیش رفت. پلیس کارش را خیلی خوب انجام داد».

زنی که به پلیس خبر داده می گوید که مرد مظنون را چهارشنبه شب در اتوبوس دیده است. او می گوید آن مرد همراه یک نفر دیگر بوده و آنها در خصوص اینکه آیا آن اتوبوس به سمت بولیدن می رود سوال کردند و همچنین در مورد پولی که باید بپردازد. او می گوید در طول مسیر هم به نظر می رسید که آنها دقیقا نمی دانند کجا می روند.

او می گوید که آن مرد را از طریق دندان و ریشش شناخته است. او همچنین بسیاری بریده بریده حرف می زد.

این زن می گوید بعد از اینکه تصاویر فرد مظنون منتشر شد، بلافاصله او را به یاد آورد و سپس به پلیس خبر داد.

منابعی به روزنامه «آفتونبلادت» گفته اند که فرد بازداشت شده، دست کم سه هفته در سوئد بوده است.

. گفته می شود او عراقی است و پیشتر در سوریه در صفوف داعش بوده است. همچنین گفته می شود که او از سوریه یا عراق به آلمان و سپس به سوئد آمده است. 

دو روز پیش، رئیس پلیس امنیت سوئد گفته بود که به شکل غیابی حکم جلب مردی که ظن آن می رود قصد انجام دادن عملیات تروریستی دارد، صادر شده است.