پس از تصمیم جدید اداره مهاجرت

دیشب پناهجویان مجبور شدند در فضای باز بخوابند

1:37 min

شب گذشته بسیاری از پناهجویان در مالمو مجبور شدند شب سرد و بارانی را در بیرون و فضای باز به صبح برسانند. 

اداره مهاجرت نمی‌تواند دیگر به همه پناهجویان سرپناه ارائه کند و تعدادی از پناهجویان مجبور شدند شبرا در خارج از محل اقامت ورودی در Jägersro سپری کنند. 

آنتون کالم Anton Kalm خبرنگار P۴ Malmöhus صبح زود امروز، جمعه به آن محل رفت و مشاهده کرد که نزدیک به ۳۰ مرد در زیر یک سقف کوچک در بیرون از یک هتل که اداره مهاجرت به عنوان محل اسکان ورودی در نظر گرفته بود، پتو را به دور خود پیچیده بودند. 

دیشب هوا سرد و بارانی بود و تمامی آن‌ها لباس‌های زیادی به تن داشتند. 

 غنی زادا Ghenizada از افغانستان تعریف می‌کند که «هیچ چیزی برای خوردن نداشته‌ام و اجازه نداشتیم به داخل محل اقامت یا حتی دستشویی برویم». 

غنی زادا هفته پیش از افغانستان آمده و در شب‌های گذشته در هتل، جایی برای اقامت داشته است. 

از زمانی که اداره مهاجرت، نمی‌تواند محل خواب را برای همه تامین کند، خانواده‌های دارای فرزند و زنان برای اختصاص دادن محل خواب از سوی اداره مهاجرت، در اولویت قرار گرفته‌اند. 

غنی زادا می‌گوید: 

-آن‌ها به من گفته‌اند که من خودم باید جا پیدا کنم. ما چطور می‌توانیم اینکار را بکنیم؟ ما سوئدی نمی‌دانیم و قوم و خویشی در اینجا نداریم. 

او می‌گوید: من هیچ وقت به اینجا نمی‌آمدم اگر زندگی در افغانستان سخت و خطرناک نبود.