دادستان: طرح هایی تروریستی علیه استکهلم برنامه ریزی شده بود

 دادستان «هانس ایرمان» در خصوص بازداشت «مضر مثنی ماجد» که دیروز توسط پلیس بازداشت شد می گوید: «ظن آن می رود که او قصد انجام دادن اقدامات تروریستی در استکهلم را داشته است».


 «مضر مثنی ماجد» به ظن برنامه ریزی برای انجام دادن عملیات تروریستی اکنون در بازداشت است. دادستان «هانس ایرمان» امروز اسنادی را در این زمینه تسلیم دادگاه استکهلم کرده است. از جمله گفته می شود احتمالا «مضر مثنی ماجد» قصد انجام دادن عملیات تروریستی در استکهلم را داشته است.

 هانسر ایرمان در این زمینه گفت: «ارزیابی موجود این است که استکهلم یا جاهای دیگر» قرار بوده هدف قرار بگیرد.»

 او حاضر به ارائه توضیحات بیشتر نشد.

کانال P4 در وستربوتتن گزارش داده که بر طبق اطلاعات اداره مهاجرت «مضر مثنی ماجد» بعد از سپتامبر در «بولیدن» زندگی کرده است.  او خود را پنهان نکرده و گفته می شود که چند روز پیش در سالن کلیسا، بیلیارد بازی کرده است.

 احتمالا «مضر مثنی ماجد» ۲۲ سال سن دارد.