جوانی که مظنون به تدارک عملیات تروریستی در سوئد بود، آزاد شد

4:46 min

به دنبال آزادشدن جوان ۲۲ ساله ای که مظنون به تدارک عملیات تروریستی در سوئد بود، پلیس امنیتی سوئد، سپو اعلام کرد که به همراه چند نهاد دولتی دیگر، به این جوان کمک خواهندکرد. این جوان، بعداز ظهر پنجشنبه درمیان اقدامات امنیتی وسیعی درمحل اسکان پناهجویان دربولیدن در نزدیکی شلفته اوُ، بازداشت شد.

این جوان، بعداز ظهر پنجشنبه درمیان اقدامات امنیتی وسیعی درمحل اسکان پناهجویان دربولیدن در نزدیکی شلفته اوُ، بازداشت شد.

به دنبال بازجویی هایی که از این جوان به عمل آمد، برای دادستان مشخص شد که او بی گناه است و در نتیجه روزگذشته، یکشنبه، حکم آزادی اش از بازداشتگاه صادرشد.

Fredrik Milder، مسئول روابط عمومی سپو، روزگذشته گفت که این جوان ازسوی سپو و ادارات دیگر از تمام کمک های لازم برای داشتن یک زندگی امن و مطمئن در سوئد، برخوردارخواهدشد.     او دلیل چنین تصمیمی را تاثیری دانست که این حادثه بر زندگی این جوان گذاشته است. او گفت که سپو مانند ادارات دیگرباید مسئولیت خود را دراین ماجرا که کسی را از زندگی عادی اش کنده و در چنین وضعیتی قرارداده، بپذیرد. 

فردریک میلدر همچنین گفت که این جوان بدون این که بخواهد درمعرض دید عموم قرارگرفته است، امری که سپو تلاش کرد تا از آن جلوگیری کند و به این دلیل، رفتار سپو با او با رعایت کامل حفظ حریم شخصی او صورت گرفت.   

مسئول روابط عمومی سپو در پایان نیز تاکید کرد که این رفتاری ست که سپو همیشه درمورد افراد مظنون انجام می دهد و هویت آنها را اعلام نمی کند. اینک هویت این جوان بدون تمایل خود او به اطلاع عموم مردم رسیده است. 
اضافه کنیم که رسانه ها و پلیس امنیتی سوئد، در این رابطه مورد انتقاد واقع شده اند، این در حالیست که گفته می شود با توجه به شرایط کنونی، پلیس امنیتی مجبور به چنین اقدامی بوده است.

درمورد اقدامات سپو برای دستگیری این جوان،  بحث ها و انتقادهائی صورت گرفت که از جمله می توان به گفته های اولا سالومسون، وکیل مدافع این جوان اشاره کرد. او گفته بود که بعد از گفتگو با موکلش، از آزادی او متعجب نیست.  
او ضمن اشاره به شرایط موکلش بعد از بازداشت و خبرهائی که دراین باره منتشر شد، محافظت و دادن قول فراهم کردن شرایط خوبی برای او از جانب پلیس و سپو را کاملا منطقی دانست. او همچنین گفت درحالی که  شرایط سپو را درک می کند، اما با وجود این سپو می توانست با احتیاط بیشتری پیش برود.
برای نمونه  برای بازداشت او لازم نبود که از حدود بیست مامور پلیس استفاده شود و چهارتا پنج نفر نیزکافی بود. او همزمان عنوان کرد که البته پیش از عملیات کسی نمی دانست که  چه خطراتی می توانست وجود داشته باشد، چون معمولا پلیس امنیتی با افرادی که درگیر می شود از بزهکاران معمولی خطرناک تر هستند.
او با توجه به شرایط امروز اروپا، عملکرد سپو را تا حدودی قابل قبول دانست.