نمونه‌ای از قطارهای تندرو که درحال حاضر در نروژ مورداستفاده قراردارد. Foto: Vidar Knai /TT
نمونه‌ای از قطارهای تندرو که درحال حاضر در نروژ مورداستفاده قراردارد. Foto: Vidar Knai /TT

وصل سه شهر بزرگ سوئد با قطار تندرو

استفاده از قطارهای تندرو تنها در مسیرهای سه شهر بزرگ با انتقاد روبروشده است
1:37 min

با راه‌اندازی قطارهای جدید تندرو، سفر میان سه شهربزرگ کشور، استکهلم، یوتبوری و مالمو با مدت زمان کوتاه‌تری انجام خواهدشد. این قطارها فاصله میان استکهلم و یوتبوری را در دو ساعت و میان استکهلم و مالمو را در دو ساعت و نیم طی خواهندکرد.

اما ایجاد قطارتندرو میان تنها این سه شهر با انتقادهایی روبروشده است. برای نمونه، کمون وکشو در جنوب غربی کشور که درمسیر این قطار قرار نمی‌گیرد، با آن مخالفت کرده و خواستار گسترش این قطارها در سراسر کشورشده‌است. به گفته رئیس شورای شهر وکشو، بو فرانک ازحزب مودرات، این قطارها می توانند کمکی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور باشند و به این دلیل باید محدود به سه شهر بزرگ نباشد.
ایستگاه‌هایی که برای توقف قطارهای تندرو درنظرگرفته شده، از استکهلم شهرهای وَنگ‌هراد، اسکاوستا، نی‌شوپینگ، لین‌شوپینگ، ترانوُس و یون‌شوپینگ است. از یون‌شوپینگ به سمت یوتبوری، ایستگاه‌های بوُروُس، لَندوِتِر و مول‌نیکه و به سمت مالمو نیز ایستگاه‌های وَرناموُ، هِسله‌هوُلم و لوند است.
هزینه نصب خطوط آهن جدید و راه‌اندازی قطارهای تندرو به گزارش اداره کل امور راه بین ١۹٠ تا ٣٣٠ میلیارد کرون خواهدشد. خارج ماندن بخش‌هایی از کشور به ویژه جنوب غربی و نیزانتقادهایی که به محدودبودن مسیر این قطارها شده، پرسشی را برای دولت و پارلمان ایجادکرده‌ و آنها باید دراین مورد تصمیم بگیرند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".