از سال آینده پلیس‌های کشورهای شمالی حق عبور آزادانه از مرزهای یکدیگر را خواهندیافت  Foto: Johan Nilsson/TT
از سال آینده پلیس‌های کشورهای شمالی حق عبور آزادانه از مرزهای یکدیگر را خواهندیافت Foto: Johan Nilsson/TT عکس: Johan Nilsson/TT

پلیس کشورهای شمالی، مرزی در کشورهای یکدیگر نخواهند داشت

2:50 min

از سال آینده، همکاری میان پلیس‌های کشورهای شمالی، نوردیک افزایش زیادی خواهدیافت و آنها خواهندتوانست درصورت لزوم وارد کشورهای یکدیگرشده و اقداماتی را انجام دهند.

اندرش ییگه‌مَن، وزیرکشور می‌گوید که دراین زمینه یک پیشنهاد قانونی تهیه شده که امسال به پارلمان ارائه خواهدشد و می‌تواند از سال آینده به اجرادرآید. او به عنوان نمونه‌ای از افزایش همکاری پلیس‌های نوردیک می‌گوید که اگردرهاپاراندا در شمال سوئد حادثه‌ای روی دهد و پلیس فنلاند به این محل نزدیک‌تر باشد، می‌تواند وارد خاک سوئد شود و به آن رسیدگی کند. به گفته او چنین وضعیتی می‌تواند برای پلیس سوئد نیز پیش بیاید و وارد خاک فنلاند شود یا این که پلیس‌های تمام این کشورها مشترکا عملیاتی را انجام دهند.
دراین مورد او به مقابله مشترک پلیس این کشورها با رفتار خشونت آمیز طرفداران فوتبال اشاره می‌کند. گفته می‌شود که همکاری بیشتر میان این پلیس‌ها درمناطق روستایی صورت خواهدگرفت.
اتحادیه پلیس سوئد با این تغییرات دراساس موافق است و نماینده آن هَسسه اولسوُن می‌گوید باتوجه به مشکلاتی که در روستاها وجوددارد، همکاری این پلیس‌ها و عبور آزاد آنها از مرزهای یکدیگر، موقعیت خوبی را دراین مورد ایجادمی‌کند. او اما تاکیدمی‌کند که این همکاری‌ها باید براساس مقررات روشنی انجام شود تا مشخص باشد که هرمامور مجاز به انجام چه کاری ست، چگونه باید آن را انجام دهد و در کشور دیگر باید چگونه رفتار کند.
تغییرات قانونی که این همکاری را ممکن می‌کند در کشورهای فنلاند و دانمارک انجام شده، در نروژ در فصل بهار انجام خواهدشد و در سوئد نیز در سال آینده صورت خواهدگرفت.
دراین مورد اندرش ییگه‌مَن، وزیرکشور تاکیدمی‌کند که اجرای این قانون به عهده پلیس گذاشته خواهدشد و پلیس کشورهای شمالی در همکاری با پلیس سوئد وارد این کشورخواهندشد و خود بدون مجوز پلیس سوئد، مجاز به انجام آن نخواهندبود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista