تقسیمات جدید کشوری
سوئد به شش منطقه بزرگ تقسیم می شود عکس: Foto: Erik NylanderTT, Grafik: Sveriges Radio

تقسیمات جدید کشوری سوئد

در تقسیمات جدید کشوری، سوئد به شش منطقه  یا ناحیه بزرگ تقسیم می شود. درحال حاضر سوئد دارای ۲۱ منطقه است. دلیل این تغییر، از جمله کوچک و ضعیف بودن لندستینگ، شوراهای استانی و ناتوان از انجام وظایف خود در آینده عنوان شده است. از جمله این وظایف می توان به اداره امور درمان و بهداشت کشور اشاره کرد.


برپایه تقسیمات جدید، بیست و یک منطقه موجود در کشور دریکدیگر ادغام شده و شش منطقه بزرگ را به وجود می آورند. با انجام تغییرات، منطقه استکهلم و گوتلند با بیست و هفت کمون بزرگترین منطقه خواهند شد. 

مناطق سابق به این شرح در یکدیگر ادغام می شوند: با انجام تغییرات، منطقه استکهلم و گوتلند با بیست و هفت کمون بزرگترین منطقه خواهند شد.

تقسیمات انجام شده به این شرح است:

– Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

– Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland.

– Stockholm och Gotland.

– Västra Götaland, Halland och Värmland.

– Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg

– Skåne, Blekinge

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista