پیوند خانوادگی پناهجویان سوری و عراقی سخت تر می شود
پیوند خانوادگی پناهجویان سوری و عراقی سخت تر می شود عکس: Thella Johnson

سخت تر شدن مقررات پیوند خانوادگی

4:58 minمقررات پیوند خانوادگی پناهجویان روز به روز سخت تر می‌شود. بنا بر مقایسه ای که بخش خبر رادیو سوئد اکوت انجام داده است، مقررات پیوند خانوادگی تنها در سوئد نیست که سخت تر می‌شود.

 در ماه های اخیر کشورهای اتحادیه اروپا یکی بعد از دیگری، اقدام به سخت گیری های بیشتر دراین مورد کرده اند. اما گفته می شود که مقررات جدید دولت سوئد برای پیوند خانوادگی پناهجویان سوری و عراقی که قراراست از تابستان به اجرادرآید، بیشترین محدودیت ها را در اتحادیه اروپا اعمال خواهدکرد.

  دراین مورد اکوت، بخش خبر رادیو سوئد گزارشی منتشرکرده که درآن مقایسه ای میان سوئد و کشورهای دیگر اتحادیه اروپا دراین زمینه انجام شده است. سوئد در پاییز گذشته اعلام کرد که قانون پناهنده پذیری خود را به پایین ترین حد در اتحادیه اروپا کاهش خواهدداد.
براین اساس تنها پناهجویانی امکان پیوند خانوادگی خواهندداشت که برپایه کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل، پناهنده محسوب شوند. این حقی ست که برپایه مقررات اتحادیه اروپا قابل لغوشدن نیست. اما به گزارش اکوت، در سوئد در مقایسه با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا شمارهرچه کمتری از متقاضیان پناهندگی، پناهنده شناخته می‌شوند.

درسال گذشته از مجموع پناهجویان سوری وعراقی که در سوئد اجازه اقامت دریافت کردند تنها ده درصد به عنوان پناهنده شناخته شدند، درحالی که متوسط این تعداد در اتحادیه اروپا بیش از ۸۰ درصد بود. به گزارش اکوت، بیشتر پناهجویان سوری و عراقی در سوئد از حق پیوند خانوادگی محروم می شوند. 

سال گذشته در اتحادیه اروپا ۹۰ درصد پناهجویان عراقی، پناهنده شناخته شدند، اما این میزان در سوئد ۵۰ درصد بود. به این ترتیب بقیه پناهجویان به عنوان ازجمله نیازمند به محافظت و نگهداری پذیرفته شده اند و از حق پیوند خانوادگی محروم مانده اند.   

   به گفته ان باتیلی، یکی از اعضای سازمان پناهندگی اروپایی  ECRE (اکره)، سوئد دراین زمینه در صدر کشورهایی که مقررات سخت گیرانه تری دارند قرارگرفته است.  در ماه های اخیر برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، مقررات پناهنده پذیری خود را سخت تر کرده اند،  برای نمونه زمان انتظار برای دریافت پاسخ را به دو تا سه سال افزایش داده و میزان حقوق برای  گذران زندگی را کاهش داده اند. نمونه ای ازاین کشورها فنلاند است که سخت گیری شدیدی درمورد پیوند خانوادگی اجراکرده و تنها پناهجویانی می توانند اعضای خانواده خود را به فنلاند بیاورند که ۲۵۰۰۰ کرون در ماه درآمد داشته باشند. انا باتیلی می گوید که این وضعیت مانند فنری ست که به پایین کشیده می شود و هیچ کشوری نمی‌خواهد سخاوتی نشان دهد و درنتیجه این کشورها مقررات خود را که نتیجه اش ترسناک خواهدبود، سخت تر می کنند.

اضافه کنیم که برپایه کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین سوئد، کسی پناهنده شناخته می شود که به دلیل نژاد، ملیت، مذهب یا وضعیت سیاسی، جنسیت، گرایش جنسی یا تعلق به برخی گروه های اجتماعی تحت تعقیب باشد.  کسانی که با خطر مجازات مرگ، مجازات بدنی، شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز یا به عنوان فردی غیرنظامی با خطر آسیب دیدن به دلیل درگیری های نظامی روبرو باشند، برپایه قوانین سوئد و مقررات اتحادیه اروپا، نیازمند محافظت و نگهداری شناخته می‌شوند.

درسال ۲۰۱۵، آلمان تنها کشوری در اتحادیه اروپا بود که تمام پناهجویان سوری را پناهنده شناخت و به آنها اجازه اقامت داد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista