Asylsökande i Garda på Gotland lär sig svenska.
عکس: Jonas Neuman/Sveriges Radio

برنامه جدید برای تربیت آموزگار زبان سوئدی

بر طبق این پیشنهاد قرار است که دانشجویان ۳۰ واحد درسی را در طی دو تابستان بگذرانند.
0:42 min

موسسات آموزشی موظف خواهند شد تا دوره های از راه دور برای پرورش معلم زبان سوئدی برگزار کنند.

حزب مودراتها به همراه انجمن آموزگاران پیشنهاد کرده اند که موسسات آموزشی موظف به ارائه دوره های از راه دور برای پرورش «آموزگار زبان سوئدی به عنوان زبان دوم» ( (svenska som andraspråk (SVA) شوند.

در حال حاضر و میان شاخه های مختلف معلمی، تعداد معلمین حرفه ای در این رشته در پایینترین سطح قرار دارد.

بر طبق این پیشنهاد قرار است که دانشجویان ۳۰ واحد درسی را در طی دو تابستان بگذرانند تا آماده دریافت مدرک آموزگاری بشوند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".