باوجود حضور پُلیس: آزارهای جنسی در جشنواره‌ها ادامه دارد

3:42 min

روز گذشته چهار مورد آزار جنسی در جشنواره "ما استکهلم هستیم" نزد پُلیس ثبت شده. باوجود حضور گسترده پُلیس و نگهبان‌های امنیتی آزارهای جنسی در برابر دختران صورت می‌گیرد. در برخی از موارد دختران شرکت‌کننده در این رویداد از عملکرد نگهبانان شکایت دارند.

در سه روز جشنواره "ما استکهلم هستیم" ۲۱ شکایت به پُلیس رسیده‌است. این شکایت‌ها به صورت کتبی به پُلیس فرستاده شده تا در موارد مذکور بررسی صورت گیرد.

سارا و کلارا دو جوانی هستند که از بی‌اعتنایی پُلیس‌های محل در پی‌گیری این اتفاقات ناراضی اند.

- ما با نگهبانان امنیتی صحبت کردیم، آن‌ها هیچ کاری انجام ندادند و به ما هیچ کمکی نکردند.

به باور مسئول این جشنواره، ایوار ویدگرین، سخنان و شکایت‌های تمام افراد باید جدی گرفته شوند.

- کارمندان اینجا باید گفته‌های تمام افراد را جدی بگیرند. اگر در مواردی هم جنین اتفاق افتاده که به شکایت‌ها رسیدگی نشده، اشتباه است.

در این آواخر شکایت‌های آزارهای جنسی در جشنواره‌ها توسط مهاجرین گزارش می‌شد، ولی دیری نگذشت که خبر از اتفاق چنین آزارها در سال‌های آغازین اینگونه رویدادهای فرهنگی که تعداد مهاجرین در این کشور بسیار اندک بود، به گزارش رسید. یکی از افغان‌های مقیم سویدن، علی اکبری، به پسران جوان توصیه می‌کند که از همراهی با افرادی که با عث آزار دختران می‌شوند، خودداری کنند.

آزارهای جنسی مانع آمدن دختران جوان در جشنواره‌ها نمی‌شوند. کلارا و سارا از شرکت کردن در فعالیت‌های تفریحی این رویداد لذت می‌برند.

- با آمدن در اینجا احساس خوبی به ما دست می‌دهد. یگانه جیزی که ما را ناراحت می‌کند بی‌توجهی نگهبان‌‌های امنیتی است.