قرص‌های ضد بارداری میتوانند تمایلات جنسی‌ شما را کاهش دهند

1:24 min

قرص‌های ضد بارداری میتوانند تحریکات جنسی‌، تمایلات شما را به سکس و میزان ارضای جنسی‌ را در شما کاهش دهند.

انیسیتوی تحقیقاتی‌ دانشگاه کارولینسکا در این رابطه بر روی ۳۳۲ نفر تحقیقاتی‌ را به انجام رسانده است. این افراد بین ۱۸ و ۳۵سال بودند و به دو گروه تقسیم شدند که به یک گروه قرص‌های ضد بارداری معمولی‌ و به گروه دیگر قرص‌های بی‌ اثر داده شد. 
آنجلیکا لیندن، پروفسور و متخصص بیماریهای زنان می‌گوید این اولین‌ باری است که یک بررسی‌ نشان میدهد که قرص‌های ضد بارداری چطور بر روی تمایلات جنسی‌ اثر می‌گذارند.او می‌گوید ما این اثرات را نمی‌دانستیم چون بررسی‌ در این رابطه تا به حال انجام نشده بود. بعد از سه ماه مصرف، اثرات این داروها بر روی این دو گروه با هم مقایسه شد. در رابطه با شهوت، تحریکات جنسی‌ و ارضا، اثرات منفی این داروها ‌ دیده شده ولی‌ نه در رابطه با اوج لذت جنسی‌.
البته این بررسی‌ نشان میدهد که تفاوتهای زیادی بین این دو گروه وجود نداشت. آنجلیکا بر این باور است  که آنهایی که حالشان خوب است نباید از مصرف قرص ضدّ بارداری دست بردارند. ولی او‌ امیدوار است که تحقیقات بیشتری در این رابطه انجام گیرد.