مودراتها میخواهند تا حق دریافت هزینهٔ والدین برای نگهداری از کودکان را محدود کنند

0:36 min

مودراتها میخواهند تا حق دریافت هزینهٔ نگهداری از کودکان را برای افرادی که از طریق کمکهای اجتماعی جامعه امرار معاش میکنند، محدود کنند.

این یکی‌ از اولین پیشنهادات، در رابطه با اولویتهای موجود در بودجه پاییزه مودراتها بود که امروز معرفی‌ شد. به گفته رهبر حزب مودراتها، این پیشنهاد برای بالا بردن تحرک برای جستجوی کار است و پیشنهاداتی که در رابطه با حق دریافت هزینهٔ والدین برای نگهداری از کودکان وجود دارد، در برگیرنده بانوانی است که خارج از سوئد بدنیا آمده و در بازار کار از موقعیت خوبی‌ برخوردار نیستند.