آنی لوف رهبر حزب مرکز در سخنرانی تابستانی خود در رابطه با کار صحبت کرد

1:59 min

رهبر حزب مرکز کماکان به دنبال برداشتن مالیات مخصوص پرسنل که کارفرماها باید بپردازند، البته در رابطه با پرسنل جوان، افرادی که درازمدت بیکار هستند و افرادی که تازه به سوئد آمده‌اند صحبت کرد.

او گفت که یک تابستان سیاه را پشت سر گذاشتیم، تابستانی با حوادث تروریستی، تلاش برای کودتا، بی‌ قانونی‌ در بعضی‌ مناطق و شهرها و این که خشونت حالا در همه جا وجود دارند. او در این میان، موقعیت طلب هایی مثل پوتین، لپن و جیمی اوکیسون که از وضعیت استفاده میکنند و همینطور در رابطه با موارد آزارهای جنسی‌ در فستیوالها در تابستان نیز صحبت کرد. آنی لوف گفت که حزبش می‌خواهد کمیسیون ناموس بوجود بیاورد، کمیسیونی که وظیفه ا‌ش جمع‌آوری دانش و آمار صحیح و راههایی برای جلوگیری از خشونتهای ناموسی خواهد بود. 

آنی لوف قبلا هم خواسته  بود تا مالیات کارفرما برای پرسنل جوان، افرادی که درازمدت بیکار هستند و افرادی که تازه به سوئد آمده‌اند در دو سال اول استخدام برداشته شود، که براساس برآورد حزب باعث ایجاد ۴۵۰۰۰ شغل جدید خواهد شد و ۱۱ میلیارد کرون هزینه خواهد داشت. 

رهبر حزب مرکز گفت این مالیات برای جوانان زیر ۱۸ سال میبایستی کاملا برداشته شود، تا ورود به بازار کار برایشان آسانتر گردد و برای کارفرما این قانون برابر خواهد بود با ۵۰۰۰ کرون هزینهٔ کمتر در ماه برای هر نفر.

 آنی لوف همینطور در رابطه با کشاورزان و تولید مواد غذایی خوب در سوئد صحبت کرد.