محاکمه بخاطر دزدیدن و فروش مواد سمی

1:35 min

محاکمه‌ی یک دانشجوی دوره‌ی دکترا در دانشگاه اوپسالا که مظنون به دزدیدن مواد سمی از محل کار خود و فروش آنها و همچنین ارسال یک نامه سمی به وزیرامورداخلی جمهوری چک است، از امروز آغازشده است.

در سال ۲۰۱۳ یکی از رؤسای او متوجه وجود نوعی ماده سمی در خانه او شد، اما این موضوع به پلیس گزارش نشد.

این دانشجو در تابستان سال ۲۰۱۵ در وب سایت رمزگذاری‌شده خود اطلاعاتی را درمورد میزان موردنیاز نوعی ماده سمی برای کشتن فردی به وزن ۹۰ تا ۹۵ کیلو دراختیار یکی از مشتریان خود قرارداد. این مشتری چندی بعد، از دریافت این ماده سمی خبر داد.

در پاییز سال ۲۰۱۵ هنگام نظافت کلی در محل کار او، همکارانش از وجود یک قوطی حاوی ماده سمی ریسین که در ردیف سلاح شیمیایی در جنگ‌ها دسته‌بندی می‌شود، باخبرشدند که کمی بعد ناپدید شد.

حدود یک ماه پس از این ماجرا، نامه‌ای حاوی ماده‌ای سمی برای وزیرامورداخلی چک ارسال شد که پلیس توانست با استفاده از دوربین‌های مراقب، فرستنده آن را در سوئد که این دانشجو بود، شناسایی کند.

او همچنین دولت چک را تهدید کرده بود که اگر ۵۰۰۰ بیت‌کوین که به پول بی‌پشتوانه یا حکومتی معروف است به او داده نشود، این ماده سمی را ازطریق آب و هوا در یک مرکز خرید بزرگ در آن کشور منتشرخواهدکرد.