پلیس در نظر دارد با این اقدام باعث محدود ساختن جرایم شود

نیروی پلیس درسودرتلیه افزایش می‌یابد

2:18 min

سودرتلیه قبلا دچار درگیری‌ها بین گروه‌های بزهکار بود، که باعث تیراندازی در اماکن عمومی شده بود. اما پس از فعالیت‌های مهم  و حضور پلیس و همکاری بین شهرداری‌ها و سازمانهای دولتی دیگر، درگیری‌ها بین گروه‌های بزهکار کاسته شده و شهر آرامتر شده است.

در پاییز امسال ۴۰ پلیس دیگر در این شهر شروع به کار خواهند کرد تا با جرائم سنگین مقابله کنند. سال ۲۰۱۰ درگیری بین دو گروه بزهکار، یعنی‌ اکس تیم که زیرمجموعهٔ بندیدوس و سودرتلیه نتورک در شهر در جریان بود. بعد از چندین قتل از جمله قتل یک فوتبالیست و برادرش، پلیس یک برسی‌ را در این رابطه  آغاز کرد و ۱۸ نفر به خاطر دست داشتن در این قتل و جرائم سنگین دیگر محکوم شدند.

اما پتر نیلیند رئیس پلیس محلی در سودرتلیه می‌گوید که حالا وضع تغییر کرده است. اگر بخواهیم این شهر را با چند سال پیش مقایسه کنیم می‌بینیم که جرائم در رابطه با خشونت و برخورد گروه‌های بزهکار با یکدیگر کاهش داشته و فعالیت‌های انجام شده اثر گذار بوده است. اما آمار  سازمان پیش‌گیری از جرائم نشان می‌دهد که تعداد موارد تلاش برای قتل و جرائم در رابطه با داشتن سلاح نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش داشته است ولی جرائمی مثل سرقت و تهدید در حد قبل می‌باشد.

در فوریه بخش عملیاتی پلیس کشوری مناطقی مثل روننا،  گنستا و لینا در سودرتلیه را به همراه ۱۴ قسمت از شهرهای دیگر را مناطقِ‌ِ در اولویت نامید. طبق برآورد پلیس وضعیت در این مناطق اضطراری بوده و مشکلات زیادی وجود دارد که برای حلشان احتیاج به سرمایه گذاری از سازمان‌های مختلف می‌باشد. از جملهٔ این مسائل  می‌توان به مشکل  انجام وظیفه پلیس در حد کامل و رشد گروهای تندروی اسلامی و بوجود آمدن جامعه‌های موازی اشاره کرد.