Efter tre år på ett skyddat boende har 21- åriga"Christina" nu ingenstans att bo.
کریستینا ٢١ سال دارد. عکس: Sofia Bergström/SR

کمبود مسکن زن‌ها را مجبور به سکونت طولانی در خانه‌های امن کرده است

زنها ناچار هستند که بدون داشتن نیاز به حفاظت در خانه‌های امن باقی بمانند
1:38 min

بسیاری از زن‌ها که به دلیل خشونت خانوادگی در خانه‌های امن بسر می‌برند، برای مدت طولانی به دلیل کمبود مسکن، در این خانه‌ها باقی می‌مانند. این موضوع را بررسیی نشان می‌دهد که از ٨٣ خانه امن زنان در سراسر سویدن در این مورد انجام یافته است.

کریستینا ٢١ سال دارد و نخستین شبی را بخاطر دارد که به یکی از خانه‌های امن انتقال یافت.

خیلی حسی بدی داشتم، بسیار گریه کردم، نمی‌دانستم چه کار کنم، اینکه روی جاده خواهم خوابید؟ یا اینکه نزد کی پناه ببرم؟

کریستینا، پس از آن خانواده خود را ترک کرد که مورد خشونت نزدیکان‌اش قرار گرفت. بسیاری از زنان در چنین شرایط به خانه‌های امن پناه می برند. این خانه‌ها به عنوان سرپناه برای زنان مورد نظر گرفته شده است.

کریستینا برای سه سال در یک خانه امن زندگی کرد. این مدت زمان بسیار طولانی تر از نیازی است که او باید آنجا می بود. او به حفاظت برای مدت زمان سه سال نیاز نداشت اما هیچ گزینه‌ی دیگر در برابر او قرار نداشت و مجبور بود تا در آنجا تا پیدا کردن مسکن می‌ماند.

اداره خدمات اجتماعی Socialtjänsten مسئول تهیه خانه های امن برای زنان است. این اداره در ماه دسامبر، سال گذشته تصمیم گرفت تا هزینه محل سکونت کریستینا را نپردازد.

از جمله ٨٣ خانه امن زنان که در یک بررسی در مورد مشکل مسکن شرکت کرده اند ٦٢ درصد گفته اند که در دو سال اخیر حداقل سه زن وجود داشته اند که بدلیل نبود مسکن بیش از مدت زمان مورد نیاز در خانه امن باقی مانده اند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".