پناهجوی افغان در سویدن نویسنده شد

2:15 min

علی زردادی پناهجوی افغان است که در زمان انتظار برای جواب اقامت از اداره مهاجرت نویسنده شد.
او از دو سال به این سو در سویدن زندگی می‌کند و در این زمان زبان سویدنی را به گونه ای آموخته است که توانسته کتابی به این زبان بنویسد.

کتاب علی، انگلن اوک اسپارون، (فرشته و گنجشک ها) نام دارد و او کشور میزبان سویدن را به یک فرشته تشبیه می‌کند که آشیانه ای است برای پرنده های مهاجر. در این کتاب او از دلتنگی‌ها و مشکلات خود در لحظه های بحرانی مهاجرت نوشته است.

علی زردادی، به رادیو فارسی|دری رادیو سویدن می‌گوید: هدف من از نوشتن این کتاب اطلاع رسانی از وضعیت مهاجران به جامعه سویدن است. این که زندگی پناهجویی چه مشکلاتی دارد و چه استرسی در زندگی روزمره ما پنهان است.
 
به باور علی زردادی، ادغام اجتماعی مهاجران در جامعه سویدن خیلی مهم است و در راستای نزدیکی پناهجویان به جامعه سویدن تلاش می‌کند. او در این زمینه به بخش فارسی|دری رادیو سویدن می‌گوید: زمانی‌که مردم مهمان دوست سویدن به ما خوش آمد می‌گویند ما باید فرهنگ آنها را بهتر بفهمیم. 
 
 او در رابطه به کار بعدی خود به بخش فارسی|دری رادیو سویدن گفت: کتاب بعدی من یک کتاب بیوگرافی (زندگی‌ نامه) است که برای چاپش زمان مشخصی تعیین نکرده ام. او به خواندن و نوشتن عشق می ‌ورزد و آینده را روشن می‌بیند.