به گفته دیرعامل جدید سازمان حمل و نقل عمومی

کنترل بر شرایط سازمان حمل و نقل عمومی بیشتر شده است

0:58 min

در پی رسوایی درز اطلاعات سایبری از سازمان حمل و نقل عمومی، دولت همه اعضای هیات مدیره این سازمان را برکنار کرد و خواستار بررسی چگونگی این رخداد و جلوگیری از حوادث مشابه در آینده شد.

یوناس بل ونستام، مدیرعامل جدید سازمان حمل و نقل عمومی به رادیو سوئد می‌گوید که در حال حاضر آگاهی بیشتری در این سازمان در زمینه حفظ امنیت اطلاعات سایبری وجود دارد و کنترل او بر اوضاع نسبت به یک ماه پیش بیشتر شده است.

این مقام مسئول تاکید می‌کند که از علت برکناری ماریا اوگه رن، مدیرعامل سابق سازمان حمل و نقل عمومی اطلاع نداشته است.

او همچنین از توجه ویژه رسانه‌ها به این مساله اظهار تعجب می‌کند و می‌گوید: من تا حدودی از گستردگی اطلاعرسانی رسانه‌ها دراین زمینه شگفت زده شدم اما نه بدان معنا که عملکرد رسانه‌ها بر روند پیگیری این مساله تاثیرگذار بوده است.