مکاتب خصوصی در سویدن خواهان جذب پناهجویان تازه وارد هستند

3:53 min

بیش از صد مکتب|مدرسه خصوصی در سویدن مشتاق به جذب شاگردان از جمع تازه واردان پناهجو هستند این در حالی است که تا اکنون فقط ۶۰ دانش آموز خود را در این مکتب‌ها ثبت نام کرده اند.

پائولا همرسکوگ، از گروه مدارس اکادمیک میدیا می‌گوید: تعداد کمی از تازه واردان پناهجو خود به سراغ ما می‌آیند، اکثر پناهجویان تازه وارد اطلاعات کافی ندارند و سیستم را نمی‌دانند که آنها برعلاوه مکاتب دولتی از مکاتب خصوصی نیز می‌توانند استفاده کنند.

فردریک لیندبری، از مکتب دانش سویدن در مصاحبه‌ای با روزنامه داگنرنیهتر، می‌گوید: زمانی که در خزان سال ۲۰۱۵ تعداد زیاد پناهجویان وارد سویدن شدند، ما درخواست جذب دانش آموزان تازه وارد را که خارج از سهمیه ما بودند به کمون‌ها ارائه کردیم زیرا مکتب دانش سویدن، به این باور است اگر مسئولیت آموزش و پرورش بین مکاتب تقسیم شود نتیجه بهتری در این زمینه خواهیم گرفت. او افزود، سهم گیری مکاتب خصوصی در ادغام اجتماعی خیلی مهم است. بر این اساس ما نیز خواهان دانش آموزان پناهجو تازه وارد هستیم و در این رابطه با کمون‌ها صحبت‌هایی نیز داشته ایم.

سال گذشته دولت با موافقت احزاب مخالف تصمیم گرفت برای تعادل در جذب شاگردان در مکاتب دولتی و غیر دولتی، تغییری در قوانین تحصیلی کشور ایجاد شود. این قانون که از اول نوامبر سال ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته شده است. در شرایط خاصی که شاگردان در صف انتظار ورود به مکاتب باشند، به مکاتب خصوصی این اجازه داده می‌شود که پنج درصد از شاگردان پناهجو تازه وارد را با در نظر داشت مدت انتظار عادی آنها جذب کنند. پس از تصویب این قانون تا به حال ۱۲۵ مکتب اعلام علاقمندی به جذب پناهجویان تازه وارد کرده اند.

فردریک لیندبری، در ادامه می‌گوید: این طبیعی است زمانی که شخص مهاجرت می‌کند شاید اولین فکری که ذهنش را درگیر می‌کند این نباشد که او به کدام مکتب خواهد رفت اما کمون‌ها نقش رابط بین خانواده ها و مدارس را دارند و این مسئولیت آن‌ها هست که با در نظر داشت مکان زندگی و شرایط فرد، مکتب آن را انتخاب کنند. در عین حال به ادغام اجتماعی نیز باید فکر کنند.
 
آمار بدست آمده از سوی اداره مکاتب در سویدن نشان می‌دهد که تعداد ورود شاگردان تازه‌ وارد مهاجر در مکاتب ابتدایی در مقایسه با سال قبل افزایش ۲۷ درصدی داشته است. این رقم از ۶۲۴۰۰ به ۷۹۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار توزیع دانش آموزان تازه وارد مهاجر در مدارس ابتدایی در سطح کشور باهم قابل مقایسه نیستند. آمار اداره کل مکاتب در سویدن نشان می‌دهد که ۱۰ درصد از مکتاب ابتدایی کشور ۴۳ درصد تمام شاگردان تازه وارد را جذب کرده اند در حالی که ۷۰۰ مکتب دیگر هیچ جذب شاگرد از طبقه پناهجویان تازه وارد نداشته اند. در این آمار آمده است که مدارس دولتی ۹ درصد پناهجویان تازه وارد را جذب کرده است در حالی که این رقم برای مکاتب خصوصی فقط ۳ درصد است. تفاوت در مکاتب دولتی و غیر دولتی در سویدن در این است که مکاتب دولتی از سوی کمون‌ها اما مکاتب آزاد یا خصوصی از سوی سرمایه گذاران شخصی اداره می‌شود و برای شهروندان رایگان است. مکاتب خصوصی و دولتی از شیوه تدریس یکسان برخوردارند.