تلاش اداره مهاجرت برای بهبود بررسی پرونده‌های پناهجویان همجنسگرا

4:37 min

اداره مهاجرت مبلغ دو میلیون کرون را برای بهبود روند بررسی پرونده‌‌های پناهجویان همجنسگرا در سال ۲۰۱۷ اختصاص داده‌است. در امور بررسی پرونده‌‌های پناهجویان همجنسگرا کارمندان ویژه به کار گماشته می‌شوند.

باوجودیکه اداره مهاجرت تلاش دارد سطح دانش کارمندان خود را بالا ببرد تا حقوق بشری پناهجویان همجنسگرا در زمان بررسی پرونده‌ها نقض نشود، خطرها و فشارهای متعددی همجنسگرایان تازه‌وارد در سویدن را تهدید می‌کنند. نظر به اظهارات سارا محمد، سخنگوی سازمان پله و فادیمه را هرگز فراموش نکنید، مشخص نشده چه تعداد از پناهجویان همجنسگرا به مشکلات با خانواده و اطرافیان خود در کمپ‌ها به سر می‌برند، ولی یک تعداد مجبور به تغییر مکان شده‌اند.

ازار و اذیت‌های همجنسگرایان از سوی خانواده و جامعه مهاجر به اشکال مختلف صورت می‌گیرد. تعقیب خانواده‌ها و دریافتن همجنسگرابودن فرزندان شان برای این گروه دشوارترین است.

میزان آگاهی خانواده‌ها مهاجر از همجنسگرایی اندک است. آن‌ها رفتار و خواست فرزندان همجنسگرای خود را بیماری می‌پندارند. این امر با عث می‌شود فرزندان جرآت صحبت‌کردن در مورد تمایل جنسی خود با والدین را از دست بدهند.

براساس گفته‌های سارا محمد، امکانات و کمک‌های زیادی از اطلاع‌رسانی تا محافظت در خانه‌‌های امن، برای همجنسگرایان تازه‌وارد در سویدن وجود دارد، ولی در این زمینه باید کارهای بیشتری انجام یابد.